Kapcsolat

www.facebook.com/fotosuli.sk

info@fotosuli.sk

 

 

a fotosuli.sk az

onlinefototanfolyam.hu

szlovákiai partnere

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A www.fotosuli.sk vagy a www.onlinefototanfolyam.hu honlapján elérhető online fotótanfolyamra történő feliratkozással, vagy annak bármely oldalának a megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

- Szerzői jog:

A Bíbor Kiadó Bt. weboldalai és a fotosuli.sk weboldal, az azokon található minden kép, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Bíbor Kiadó Bt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bíbor Kiadó Bt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bíbor Kiadó Bt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép!

- A tanolyam 5 leckéje regisztráció után, személyes használatra ingyenes! Azonban a leckéket, a lecke linkjeit másokkal megosztani, továbbküldeni tilos! Mindenkinek ingyenes, aki feliratkozik az ingyenes leckékre!

- A személyes adatok védelme:

Némelyik szolgáltatás eléréséhez ezeken az oldalakon a felhasználónak regisztrálnia kell magát, amihez szükséges, hogy megadjon bizonyos adatokat. Ezek az információk nem lesznek kiadva harmadik személyeknek. A felhasználó regisztrációs ív kitöltésével beregisztrálja magát az oldalon. Ezzel a regisztráció sikeresen befejeződik. Az e-mail cím, amit a felhasználó a regisztrációnál megad a felhasználó azonosítására, az üzemeltető és a felhasználó közötti kommunikációra szolgál, és a felhasználó egyúttal beleegyezéstét adja informatív jellegű e-mailek esetleg reklámlevelek elküldéséhez. A fotosuli.sk felhasználója tudatában van annak, hogy bármilyen adatok elküldése a honlapra önkéntesen történik és az elküldőjüknek nem keletkezik ezáltal semmilyen joga és az üzemeltetőnek semmilyen kötelessége. Ezen a weboldalon nem halmozódnak semmilyen személyes jellegű adatok úgy, ahogy az a T. t. 428/2002 számú (SK), a személyes adatok védelméről szóló törvényben, a későbbi előírások hangzásában meg van fogalmazva, és ezért az esetleges megjelenítésükért a honlapon az üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség.

A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service vállalkozás bármely – a weboldal (onlinefototanfolyam.hu és a fotosuli.sk) használata során tudomására jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (HU) rendelkezései szerint kezel.

A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Bíbor Kiadó Bt.-hez és a roland kálmán|aPRO service-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen vállalkozások – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden észszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service. – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Bíbor Kiadó Bt.-vel és a roland kálmán|aPRO service-el fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

- Általános információk:

Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az onlinefototanfolyam.hu és a fotosuli.sk honlap weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.onlinefototanfolyam.hu és a www.fotosuli.sk weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Bíbor Kiadó Bt. és a roland kálmán|aPRO service nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Ezeket a felhasználási feltételeket és szabályokat az üzemeltető bármikor megváltoztathatja. 

Ezek a szabályok 2013. március 15.-én lépnek érvénybe.

 

- Cégünk (roland kálmán|aPRO service) nem ÁFA fizető.

- Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

- A szerződési, felhasználói feltételeket ITT találja!